Loading…

نگاهی نزدیک به نقش ترسیم میلاد

 

مهندسان مشاور نقش ترسيم ميلاد به منظور مشارکت در عرصه فعاليت‌ها و طرح‌هاي عمراني در سال 1378 تاسيس شد و از آن سال تاکنون با بهره گيري از مديريت عالي، نوآوري، دانش روز، فن‌آوری نوین، نيروهاي خلاق، و همکاري جمع کثيري از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي مختلف تلاش نموده تا حضوري موفق و موثر در سطح ملي و بين المللي داشته باشد. اين مشاور با در دست داشتن گواهينامه خدمات مديريت طرح در رشته هاي تخصصي سدسازي، شبکه هاي آبياري و زهکشي، راه آهن، راهسازي، و نقشه برداري، و گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره در زمينه هاي سدسازي، شبکه هاي آبياري و زهکشي، حفاظت سواحل و مهندسي رودخانه، تاسيسات آب و فاضلاب، راه آهن، راهسازي، ساختمان‌هاي مسکوني، تجاري، اداري، صنعتی و نظامي، نقشه‌برداري زميني، هيدروگرافي، فتوگرامتري، ميکروژئودزي، و سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي، تاکنون موفق به انجام پروژه هاي بسياري براي سازمانهاي مختلف دولتي شده است. براي پويايي و به روزرساني دانش فني و ارتباط نزديکتر با جامعه مهندسي، اين مشاور عضو جامعه مهندسان مشاور ايران تحت نظر فدراسيون مشاوران بين الملل بوده و ضمن عضويت در سازمان نظام مهندسي عمران، جامعه نقشه برداران ايران، و انجمن مهندسان مشاور نقشه برداران ايران، با گروه‌هاي آموزشي فني و مهندسي دانشگاه‌هاي صنعتي شريف، تهران، اميرکبير، علم و صنعت، و خواجه نصيرالدین طوسي ارتباط تنگاتنگ دارد. نظر به لزوم استانداردسازي و استقرار سيستم هاي مديريت کيفيت، مديران شرکت با مديريت کيفي و تخصصي خود و با جذب کارشناسان مجرب در زمينه هاي مختلف موفق به اخذ گواهينامه سيستم مديريت کيفيت بر مبناي ISO9001: 2015 و گواهینامه های HSE-MS و ISO 14001:2015 و OHSAS 18001:2007 و ISO9001:2000 از کمپاني B.Q.C شده است .
شرکت مهندسان نقش ترسيم ميلاد با بيش از 200 نفر پرسنل تمام وقت و حدود 500 نفر پرسنل نيمه وقت، به طور فعال در انجام طرح‌های مطالعاتی، نظارت و مدیریت طرح صنايع راه آهن و مترو شهري، آب و کشاورزي در داخل کشور مشارکت داشته و علاوه بر آن، در زمینه مطالعات مراحل مختلف طرحهاي بزرگ مشارکت داشته است، همچنین سد سازي و احداث نیروگاه و راه آهن در کشورهای آفریقایی نیز به آن اضافه میگردد.

مدیر تحقیق و توسعه

infontmworldwide@gmail.com

ارسال ایمیل